Tôi có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ tôi không?
USA Express Shipping Official Website
PHAN NGUYEN PS CO.,LTD

Tôi có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ tôi không?

Tôi có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ tôi không?

Bạn có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ bạn, tuy nhiên trước khi đến bạn cần thông báo trước cho chúng tôi qua email:[email protected] đề: V/v cử người nhận hàng hộ
Nội dung:
Họ và tên:
Số CMND:
Ủy quyền cho Họ và tên:
Số CMND:
Số điện thoại Nếu bạn là công ty thì cần có giấy giới thiệu công ty có đầy đủ dấu.

Để lại lời bình

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.Các trường bắt buộc được đánh dấu * *

*