USA Express Shipping Official Website
PHAN NGUYEN PS CO.,LTD

[Tỷ giá ngoại tệ] Tỷ giá USD, Yên Nhật, Euro, NDT, Đô Úc ngày 21-6-2015

Bảng giá USD, Yên Nhật, Euro, NDT, Đô Úc trực tuyến ngày 21/6/2015

Tỷ giá USD/VNĐ hôm nay tỷ giá mua vào 21,770 VNĐ , tỷ giá bán ra 21,830VNĐ.

Tỷ Giá EUR/VNĐ hôm nay tỷ giá mua vào 24,490.88 VNĐ , tỷ giá bán ra 24,784.60VNĐ.

ty-gia-ngoai-te-ngay-21-6

 

Để lại lời bình

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.Các trường bắt buộc được đánh dấu * *

*