dhl phụ phí xăng dầu

dhl phụ phí xăng dầu

Phụ phí xăng dầu DHL tháng 11/2021

Phụ phí xăng dầu DHL có mức tính thay đổi theo từng tháng, tính phí theo trọng lượng của mỗi lô hàng vận chuyển và bất kỳ loại phụ phí nào liên quan đến vận chuyển. Phụ phí này dựa trên giá nhiên liệu công bố công khai, đồng thời hiển
090 1771 123
090 1771 123