fbpx
TRUYỆN TIẾU LÂM

TRUYỆN TIẾU LÂM

Hình phạt nhẹ nhàng nhất..

Hình phạt nhẹ nhàng nhất.. TRUYỆN TIẾU LÂM Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, cáchình…