fbpx

Tôi có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ tôi không?

Tôi có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ tôi không?

Bạn có thể nhờ người khác đến nhận hàng hộ bạn, tuy nhiên trước khi đến bạn cần thông báo trước cho chúng tôi qua email:hangmyshipnhanh@gmail.comTiêu đề: V/v cử người nhận hàng hộ
Nội dung:
Họ và tên:
Số CMND:
Ủy quyền cho Họ và tên:
Số CMND:
Số điện thoại Nếu bạn là công ty thì cần có giấy giới thiệu công ty có đầy đủ dấu.

Gửi bình luận