fbpx
chuyên nhận đấu giá ebay

chuyên nhận đấu giá ebay

Đấu giá ebay là gì?

Đấu giá ebay là gì? 1. Đấu giá ebay là gì? - Đấu giá là 1 quá trình mua bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, ra giá và sau đó bán món hàng cho người ra giá cao nhất. - Đấu giá trên eBay.com thực chất là bạn sẽ đặt cọc tiền và ủy quyền…