Chuyển Phát Nhanh đi Peru

Chuyển Phát Nhanh đi Peru

Chuyển Phát Nhanh đi Peru

Chuyển Phát Nhanh đi Peru Chuyển Phát Nhanh đi Peru quốc gia giáp Thái Bình Dương ở Nam Mĩ. Có 6.940 km biên giới với Bôlivia, Braxin, Chilê, Côlômbia, Êcuađo. Bờ biển 2.414km. Diện tích 1,285 triệu km2. Dân số 25,66 triệu (2000). Dân thành…