fbpx
gửi hàng đi peru

gửi hàng đi peru

Chuyển Phát Nhanh đi Peru

Chuyển Phát Nhanh đi Peru Chuyển Phát Nhanh đi Peru quốc gia giáp Thái Bình Dương ở Nam Mĩ. Có 6.940 km biên giới với Bôlivia, Braxin, Chilê, Côlômbia, Êcuađo. Bờ biển 2.414km. Diện tích 1,285 triệu km2. Dân số 25,66 triệu (2000). Dân thành…