gửi hàng từ việt nam đi canada bao nhiêu ngày tới

gửi hàng từ việt nam đi canada bao nhiêu ngày tới

090 1771 123
090 1771 123