gửi hàng đi Ma Cao

gửi hàng đi Ma Cao

Chuyển Phát Nhanh đi Ma Cao

Chuyển Phát Nhanh đi Ma Cao Năm 2006, Macao đón trên 7 trịêu du khách nước ngoài. Nếu tính luôn cả du khách đến từ Trung Hoa đại lục và Hongkong thì con số này là trên 16 triệu người – một con số khổng lồ so với diện tích và dân số của…